Svetsning

Under våren har följande delar i karossen svetsats:

  • Golv höger fram har bytts till ekonomiplåt
  • Vänster tröskel har bytts till ekonomiplåt
  • Vänster yttre och inre skärmkant har bytts till ekonomiplåt
  • Ett hål i vänster golv bak har svetsats igen
  • Bakersta hörnet för avrinning av vatten från bagageluckan har svetsats

Alla delar har målats med epoxiprimer följt av Temadur 20 RAL 9005 innan svetsning, därefter har skarvarna tätats med Hagmans gråa karosserikitt och målats enligt samma procedur. All interiör (förutom höger golv bak som ska bytas i framtiden) har målats svart med Biltemas svarta 2k polyuretan båtfärg som dessvärre inte finns att köpa längre. Hålrum har sprutats med Carosol TO3.

Anmärkningsvärt är att Biltemas karosseritätning inte kan övermålas med deras 2k epoxiprimer för båtar. Resultatet blir att karosseritätningen reser sig. Hagmans karosserikitt klarar sig däremot bra.